Huisregels

Om de orde en veiligheid te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Overtreding
van enige huisregel zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld, terwijl tevens ontzegging van de
toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op
eigen risico.

• Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek moet worden getoond.

• Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.

• In de feesttent geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan buiten de feesttent.

• Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.

• Voor uw en onze veiligheid kunt u preventief gefouilleerd worden. Niet meewerken betekent geen toegang.

• Het meebrengen van (sterke) drank is niet toegestaan. • Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

• Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs is ten strengste verboden.

• Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.

• Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiliging dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.

• De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan evenementen georganiseerd door de Stichting Aktiviteitencommissie ‘t Oekie.

• Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

• Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Alle gevallen waarin bovenstaande regels en bepalingen niet voorzien zal de Stichting Aktiviteitencommissie ‘t Oekie beslissen.

Meer in deze categorie: « Contact